Täienenud hea tahte protokoll

Organisatsioon ja ajalugu

Eesti kultuurilinnade hea tahte protokoll

Võttes arvesse,

 • et Tallinn on 2011. aastal Euroopa kultuuripealinn,
 • et Tallinna valimine Euroopa kultuuripealinnaks on meie suurim ja tähtsaim rahvusvaheline kultuurisündmus Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgsel ajal,
 • et Tallinnale ja kogu Eestile avaneb ainulaadne võimalus viibida Euroopa ja maailma tähelepanu keskmes,
 • et Tallinn on kogu Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu liikmesriigi pealinn,

otsustasid Haapsalu, Narva, Paide, Pärnu, Rakvere, Tartu, Viljandi, Võru ja Tallinna linn moodustada ülemaalise kultuurilinnade võrgustiku ja allkirjastasid 15. mail 2009 Tallinna Raekojas sellekohase hea tahte protokolli. Võrgustik jäi avatuks kõigile Eesti linnadele. Liitusid Põlva, Elva, Otepää ja Valga ning samasugust soovi avaldasid ka Jõhvi, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Suure-Jaani, Tõrva ja Türi.

Näeme oma võimalust ning ülesannet selles,

 • et juba täna valmistuda senisest selgemini teadvustama ennast kultuurilinnadena niihästi Eestis kui ka väljaspool Eestit,
 • et teha Eestist aastaks 2011 üks Euroopa kultuursemaid, s.t. vääristatuima kultuurikeskkonnaga ja huviväärseimaid reisisihte,
 • et kinnistada Eesti linnad Euroopa ja maailma kultuurikaardile kauemaks kui pelgalt 2011. aastaks,
 • et edendada ning elavdada Eesti linnade omavahelist kultuurisuhtlust,
 • et leida ja võimalikult laiemini levitada arusaama Eesti linnade omavahelisest erinevusest ja samaaegsest kultuurilisest ühtsusest,
 • et läbi mõtelda Euroopa kultuurilinnade võrguna toimimist praegu häirivad ja takistavad asjaolud ja leida teed nende probleemide lahendamiseks,
 • et realiseerida Euroopa Liidus omavalitsustele ja nende ühendustele antud initsiatiivi õigust.

Tallinn – Euroopa kultuuripealinn!

Eesti linnad – Euroopa kultuurilinnad!

Tallinn Toomas Vitsut, linnavolikogu esimees
Sillamäe Ain Kiviorg, linnavolikogu esimees

Tallinnas, 15. mail 2010