Toomas Vitsuti ettepanek

Organisatsioon ja ajalugu

Tallinna volikogu esimehe ettepanek oma kolleegidele Eestis

Euroopa Liit on Tallinnale andnud 2011. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli (European Capital of Culture). Lähtudes muude riikide varasemast kogemusest, soovib Tallinn kui selle tiitli ametlik valdaja kaasata teisi Eesti linnu tiitliga Euroopa kultuurilinn 2011 (European City of Culture). See pole mitte kitsalt kultuuri¬poliitiline, vaid riigi¬strateegiline küsimus – on väga oluline, millisena paistab Eesti välja Euroopa ja maailma silmis aastal 2011.

Meile antud ainukordne võimalus olla aastal 2011 kogu Euroopa tähelepanu keskmes, ei peaks piirduma vaid senisest uhkema kontsert¬programmiga. Meie võimalus on luua maailmale kujutlus Eestist kui iseseisvast tervikust. Operatiivse ja taktikalise planeeringu, kunstilise eeskava kokkupaneku ja korralduse tase jäägu selleks moodustatud sihtasutuse Tallinn 2011 hooleks. Linnajuhid peavad asju juba oma ühiskondliku positsiooni tõttu vaatama laiemas formaadis ja pikemas perspektiivis.

Ei saa ju eneseteavitus maailmale piirduda oma laulukooride või tantsurühmade esitlemisega. Peame juba täna mõtlema, millise omanäolise linnana võiks meie kodulinn paista Euroopa Liidus. Sellise kontseptsiooni väljatöötamiseks ning elluviimiseks on meile jäänud vaid loetud kuud – väga lühike aeg, mida täidavad veel Europarlamendi valimised suvel ja kohalikud valimised sügisel. Oma linna kui terviku mõtestus on kindlasti see platvorm, mis näitab omavalitsust sihiteadliku ja vastutustundelisena.

Ka Tallinna ei taha me aastal 2011 näha ainult estraadilavana, kus käib kirju programm. Tahame, et Euroopa näeks sel aastal Tallinna kui terviklikku ja tugevat linna. Selle mõttega oleme algatanud „Tallinna elulaadi” brändimise, et teadvustada Euroopas meie püüdeid parandada tervet linnakultuuri alates kunstikultuurist ja lõpetades näiteks liikluskultuuriga. Aastal 2011 ei seisa Euroopa ja maailma palge ees mitte meie kunstikollektiivid. Maailma palge ees seisab terve väike Eesti, seisavad kõik Eesti linnad – igaüks kordumatuna.

Eesti linnade silmatorkav eristuvus on Tallinna huvi Euroopa kultuuri¬pealinnana ning Eesti mere- ja õhuväravana. Seepärast kutsume Eesti linnu mõttevahetusele selle üle, mis meid eristaks ning ühendaks Euroopa silmis aastal 2011.

 

Lugupidamisega,

Toomas Vitsut
Tallinna linnavolikogu esimees