Järgmine tähtsündmus

Tõrva

Loitsulinn
Sütti, sütti, lõke!
Hõõgu, hõõgu, rahvas!
Lõõska, lõõska, Eesti!

Kultuurilinnad

Linn, mille vapil on tõrvapõletusahi ja mille tunnusürituseks on loitsufestival „Tuld ja Tõrva!“ on põnev nii oma päevaselt loodusmaastikult kui ka ööpoolselt hingemaastikult.

Siia tullakse tõrvikute valgel ühendama Eesti rahva manajõudu. Kuni suitseb siinne tõrvaahi, loidab eestlase maamullases hinges visa tuli. 

Euroopa kultuurilinnad Eestis