IV Rahvusvaheline teatrifestival "Ljubitelivõ?"

Rahvusvaheline teatrifestival, mille korraldab MTÜ Sillamäe Teater-Stuudi Teine Taevas. Festivalil osalevad teatrikollektiivid Lütist, Leedust, Venemaalt, Saksamaalt.

Lisainfo: http://teinetaevas.ee/?page_id=29

Sama linna sündmused